Medya Blue

Windows Server Family Developer Center

 • FathZIP.DLL Dosya Sıkıştırma Bileşeni

  FathZIP dosya sıkıştırma bileşenidir.

  Bileşeni sunucu üzerinde kullanmak için öncelikle bileşenin yüklü olması gerektiğini unutmayalım.

  Unutmamamız gereken ikinci nokta ise
  sıkıştırma yapılacak kaynak klasörünü okuma,
  ve hedefin yer alacağı klasöre yazma
  iznimizin bulunuyor olması gerekmektedir.

  1Asp Script

  <%
  Dim objZip
  set objzip=CreateObject("FathZIP.FathZIPCtrl.1")
  kaynak = "C:\deneme\"
  hedef = "C:\test.zip"
  objzip.CreateZip hedef,""
  objzip.AddFile kaynak,""
  objzip.Close
  %>

  Yüklemeler
  FathZIP.DLL Dosya Sıkıştırma Bileşeni
  FathZIP v4.7.9.1
  rar
  Tasarım Deep Design Group
  Copyright ® 2013 MEDYA BLUE