Medya Blue

Windows Server Family Developer Center

 • MsSQL Veri Taban�� Yedekleme - MsSQL Backup (2)

  Farklı bir yöntem kullanarak yedekleme yapalım,
  bu yöntemimiz Sqlcmd kullanarak MsSQL Veri Tabanı Yedeklemektir.

  Öncelikle Sqlcmd ile veri tamanımızın yedeğini alıyoruz bu işlem sırasında servisin durdurulması gerekmemektedir.

  1Script

  c:
  cd\
  cd C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn

  sqlcmd -S SERVER\SQLEXPRESS -u -Q "BACKUP DATABASE DATA_BASE_NAME TO DISK = 'DATA_BASE_NAME.BAK' WITH INIT"

  set DSDT=%date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%

  MKDIR D:\Backup\%DSDT%
  cd\
  COPY "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup\DATA_BASE_NAME.BAK" "D:\Backup\%DSDT%\DATA_BASE_NAME.BAK"

  Tasarım Deep Design Group
  Copyright ® 2013 MEDYA BLUE